Wingit Primbon Jowo

Wingit Primbon Jowo

Tegese gaib; samar = elok, ngarani kadadeyaning kahanan kang ora bisa tinampan ing ndalem pikir. Kang meruhi Ian keserenan daya kasektening kagaiban mau mung para mardikeng cipta, kang ulah tapabrata ameper hawanapsune sarta anguruburubake papadhanging. budi’ pangangen-angene, apadene tansah nindakake…

Read More
WhatsApp chat