Mengenal Misteri Puasa Ngebleng

Mengenal Misteri Puasa Ngebleng

Puasa Ngebleng – Puasa ngebleng adalah puasa yang dilakukan dengan tanpa putus dari hari dimulainya puasa hingga berakhirnya puasa. Pada waktu melakukan puasa ini, seorang ritualis melakukannya tanpa makan dan minum sama sekali dalam kurun waktu minimal tiga hingga empat…

Read More
WhatsApp chat