Doa Nabi Yusuf Untuk Mendatangkan Rejeki

Doa Nabi Yusuf Untuk Mendatangkan Rejeki

Mendatangkan Rejeki- Doa Nabi Yusuf AS merupakan doa yang mempunyai fungsi atau keutamaan untuk mendatangkan rejeki atau melancarkan rejeki. Selain melancarkan rejeki khasiat lain dari Doa Nabi Yusuf adalah agar keududkanjabatan anda tidak mudah tergeser atau lengser.

Misteri rejeki siapa yang tahu? Ada yang rejekinya berlimpah, ada pula yang sempit. Ada yang rezekinya berkah, ada pula yang tidak. Banyak orang tidak sabar dan memilih jalan pintas. Padahal rejeki Allah sangat luas untuk didapatkan secara halal. Doa adalah sarana anda untuk memohon kepada Allah untuk mewujudkan keinginan anda.

Berikut ini, Doa Nabi Yusuf AS Untuk Mendatangkan Rejeki:

Mendatangkan Rejeki

“RABBISSIJNU AHABBU ILAYYA M IMMAA YAD’UUNANII ILAIHI WA ILLAA TASHRIF ‘ANNII KAIDAHUNNA ASHBU ILAIHINNA WA AKUN MIN AL JAAHILIINA”

Artinya: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada ajaran mereka kepadaku. Dan jika Engkau tidak hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku cenderung (untuk memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”.

Jika anda ingin jabatan anda agar tidak bergeser anda bisa membaca doa berikut:

Mendatangkan Rejeki

“RABBI QOD AATAITANII MINAL MULKI WA’ ALLAMTANII MIN TA ‘WIILIL AHAADIITSI FAATHIRAS SAMAAWAATI WAL ARDLI ANTA WALIYYI F I D D U N Y AA WAL A A K H I ROTI TAWAFFANII MUSLIMAN WA ALHIQNII BISH SHOOLIHIINA”

Artinya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi (wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi. Engkau pelindung I dunia dan di akhirat (nanti), wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang
shaleh”.

Adapun cara mengamalkan doa diatas adalah bacalah Doa Nabi Yusuf AS setelah selesai sholat fardhu lima waktu, Insya Allah dengan kesungguhan hati anda, Allah akan mengabulkan hajat anda.

WhatsApp chat