Khasiat Surat Al-Balad Untuk Kewibawaan

Khasiat Surat Al-Balad Untuk Kewibawaan

Kewibawaan seseorang terlihat dari cara dia berbicara dan cara dia bertindak. Kewibawaan sangat perlu untuk anda yang memipin perusahaan atau memiliki jabatan. Selain anda mempunyai sikap yang baik anda juga perlu mengamalkan beberapa amalan bathiniah, seperti dibawah ini :

Langkah 1- Ayat di bawah ini apabila ditulis pada selembar kain, jarik atau sarung

Langkah 2- Kemudian tulisan tersebut dilipat dan dimasukkan di dalam saku untuk dibawa kemana-mana, dengan izin. dan pertolongan Allah tulisan tersebut mendatangkan khasiat, yaitu orang yang melihatnya pasti merasa takut, berwibawa, mempunyai pengaruh yang luas, dan selalu mendapatkan perhatian.

Perlu diingat, bahwa tulisan yang ada dalam lembar kain tadi jangan sampai ditindih oleh anggota badan kita.

Ayat yang ditulis itu ialah ayat 1-10 dari surat AI-Balad seperti berikut ini:

al balad al balad2

Artinya: “Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekkah), dan engkau berada dinegeri ini, yang beranak dan apa yang diperanakkan, sungguh Kami menciptakan manusia dalam kesulitan. Apakah dia mengira bahwa tidak siapa pun yang berkuasa atasnya. Dia berkata: Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak siapa pun yang melihatnya? Bukankah Kami menjadikan dua mata baginya, serta lidah dan dua bibir, dan Kami tunjukkan kepadanya dua jalan (yang baik dan yang buruk). “

WhatsApp chat