Hizib Khofi Untuk Kewibawaan

Semua manusia mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik atau lepas dari masalah yang dihadapi. Namun kenyataannya ada berbagai kendala yang kita hadapi untuk mencapai tujuan itu. Masalah merasa kurang percaya diri adalah masalah yang paling umum diantara kita. Anda bisa mengamalkan Hizib Khofi sebagai solusinya.

Hizib Khofi mempunyai banyak kasiat dan fadhilahnya. Secara kusus Hizib Khofi mempunyai keistimewaan untuk meningkatkan karisma dan rasa percaya diri. Siapa saja yang memerlukan untuk mengamalkan hizib ini? Apabila Anda ingin menambah wibawa dan agar disegani, maka amalkan Hizib Khofi. Apabila Anda meendapat kedudukan baru, namun merasa kurang bisa percaya diri dengan posisi baru Anda, maka amalkan Hizib Khofi.

Berikut ini khasiat lain Hizib Khofi:
1 . Selamat dari orang yang suka berbuat jahat.
2. Dimulyakan oleh orang, keluarga dan masyarakat.
3. Diberikan kewibawaan dihadapan orang lain baik kawan maupun lawan.

Berikut ini Cara Mengamalkan Hizib Khofi:

Langkah 1- Puasa 1 hari

Langkah 2- Selama berpuasa Hizib Khofi dibaca sebanyak 99 kali.

Langkah 3- Sebelum Membaca Hizib, bacalah terlebih dahulu sholawat kubro 11x

sholawat kubro

Langkah 4- Pada waktu berpuasa tidak boleh tidur semalam suntuk sampai terbit matahari, boleh makan dan minum.

Inilah Hizib Khofi untuk meningkatkan kewibawaan dan percaya diri:

hizib khofi

hizib khofi 2

Bismillaahir rahmaanir rahiim.
Bikhafiyyi luthfillaahi bilathiifi shun’illaahi bijamiilin sirrillaahi bibadii’i ‘afwillaahi bisarii’i karamillaahi biighaatsati
juudillaahi bi-alfi alfi laa haula walaa quwwata illaa billaah. Dakhaltu fii kanafillaahi watamassaktu bikitaabllaahi wastajartu birasuulillaahi shallallaahu ‘alaihi wasallam. Bidawaami mulkillaahi bilaa haula walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim. Biyaahin yaahin uhailin uhailin ahyaasyin ahyaasyin hajabtu nafsii wadiinii wa-ahlii wamaalii bihijaabillaahi wamana’tuhaa
bi-aayaatillaahi wahashshantuhaa bil-aayaati wadz-dzikril hakiimi bihaqqi man yuhyil ‘izhaama wahiya ramiim. Jibriilu ‘an yamiinii (menoleh ke kanan) wa-israafiilu waizraa- iilu waraa-ii (menoleh ke belakang) wamiikaa-iilu ‘an yasaarii (menoleh ke kiri) wasayyidinaa muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallama amaamii (menghadap ke depan) ”ashaa muusaa fii yadii (sambil menggenggam telapak tangan) faman ra-aanii athaa’ a amrii wahaabanii 3 X (tetap menggenggam telapak tangan sambil digerak-gerakkan). Wakhaatamu sulaimaana ‘alaa lisaanii faman takallamtu ma’ahuu qadhaa haajatii 3 X (genggaman
telapak tangan dibuka melebar dan dimiringkan) wanuuru yuusufa ‘alaa wajhii faman ra-aanii ahabba:ilii 3 X (telapak
tangan diangkat seperti berdo’ a lalu diusapkan pada wajah). Wallaahu min waraa-ihim muhiith’. Bal huwa quraanum
majiid. Fii lauhim mahfuuzh. Laa ilaaha illallaahul kabiirul muta’ aalH,1 muhammadun rasuulullahi sayyidul mif dhaali washallallaahu ‘laa sayyidinaa Muhammadin kaasyifil ghummati wa’ alaa aalihii washahbihii wasallam.

 

Mungkin Anda juga menyukai

WhatsApp chat