Cara Menjauhkan dari Perbuatan Zina

Menjauhi zina dalam Islam adalah suatu keharusan. Sebab, sungguh tak ada suatu kebaikan pun yang terkandung didalamnya pada hal-hal yang telah Allah larang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjauhi zina. Sebagaimana ayat dalam firman-Nya,

dalil zina

Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk,” (Q.S. al-Israa: 32).

Zina itu adalah suatu perbuatan keji yang Allah tidak sukai. Maka kita harus taat untuk menjaga diri dari perbuatan tersebut dengan selalu menjauhi zina. Lalu, bagaimana caranya agar kita senantiasa jauh dari zina? Berikut cara menjauhi zina dalam Islam.

Pertama- Menumbuhkan rasa takut akan adzab Allah

Kedua- Menjauhi perkara yang dapat menghantarkan diri pada zina

Ketiga- Mengingat dampak dan bahaya dari perbuatan zina.

Keempat- Tulislah ayat di bawah ini pada potongan jarik seorang lelaki atau wanita ahli zina.

ayat zina1

ayat zina2

Kelima- Ketika menulis ayat itu sambil membaca ayat tersebut dan membaca do’a di bawah ini.

doa zina'

Ya Allah, dengan haknya ayat yang mulia ini leburlah perbuatan zina/serong dari hati . . . . . . . . . . bin . . . . . . . . . . . Sesungguhnya Engkau berbuat apa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau Maha Pengasih dan Penyayang.

Keenam- Lalu p0tongan jarik tadi dipendam dikubur di tanah kuburan  sambil membaca kalimat di bawah ini.

kalimah zina

Catatan=

  1. Amalan diatas hanya dapat bekerja jika yang mengamalkan adalah orang yang rajin sholat 5 waktu.
  2. Amalan diatas dapat digunakan untuk diri sendiri atau orang lain.

Mungkin Anda juga menyukai

WhatsApp chat