Cara Mengamalkan Wirid Asmaul Husna

Cara Mengamalkan Wirid Asmaul Husna

Pada umumnya buku-buku asmaul husna yang biasa kita baca selalu menjelaskan khasiat (hikmah) dari asmaul husna itu secara detail. Satu per satu asmaul husna dibahas lengkap, mulai dari arti hingga petunjuk pengamalannya.

Pada artikel ini, hal itu tidak berlaku. Karena saya ingin mengajak Anda untuk ‘ mendapatkan “sesuatu” dengan tehnik baru yang menurut pengamatan saya justru sebuah cara yang lebih istimewa.

Gaharu Super

Jika sebagian besar orang memanfaatkan asmaul husna hanya latar belakang khasiatnya, dalam artikel ini. asmaul husna ditempatkan pada tempat yang lebih terhormat.

Yaitu, membacanya sebagai zikir kepada Allah SWT atas dasar cinta dan bukan atas dasar meminta upah sesuatu. Tetapi mengapa asmaul husna itu terbagi dalam sebelas kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari sembilan asmaul husna ? Ini hanyalah sebuah cara untuk berlatih menghafalkan.

Anda bisa menghafal satu kelompok asmaul husna dalam waktu satu Minggu. Cobalah dalam waktu satu Minggu itu Anda jangan berpaling pada asmaul husna yang lain. Kemudian setelah satu Minggu atau apabila asmaul husna itu sudah mampu dihafal di luar kepala, beralihlah pada kelompok asmaul husna selanjutnya.

 

Menurut ilmu syareat, setiap asmaul husna memiliki kandungan hikmah. Tetapi pada ilmu hakikat, asmaul husna itu lebih diposisikan sebagai zikir, mengingat Allah dan memujiN ya.

Aktivitas ini semata-mata ibadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan karena zikir yang iklas itulah yang menyebabkan seorang hamba menjadi dekat dan dalam ridha-Nya.

Orang yang demikian ini menurut ilmu hikmah dikategorikan sebagai orang yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT, sehingga apa yang tergerak dalam hatinya, itu pula ayang dikehendaki Allah.

WhatsApp chat