Ilmu Kalong Kepepet – Cara Menangkal Santet

Ilmu Kalong Kepepet – Cara Menangkal Santet

Santet merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang menggunakan ilmu gaib secara jarak jauh. Biasanya menggunakan media paku, boneka santet dan masih banyak lagi. Terkadang kejahatan seseorang belum puas jika belum tepat dengan sasarannya. Apalagi bagi seorang ahli santet, melayangnya nyawa lawan merupakan pemuas dahaga yang tak terkirakan.

Oleh karena itu, sering orang awam pergi kerumah dukun untuk mengetahui Cara Menangkal Santet, padahal Cara Menangkal Santet bisa anda pelajari sendiri dirumah.

Jika suatu saat anda merasa terancam oleh perilaku jahat ini, tidak ada salahnya anda mengamalkan ilmu kalong kepepet. Kalong kepepet memiliki arti yaitu kelelawar yang terdesak, seekor kelelawar akan mengeluarkan sonar ultrasonik untuk mengetahui bagaimana suasana di depannya. Maka dari itu kelelawar akan terus memantulkan suara agar dia selamat.

Seperti itu cara kerja ilmu kalong kepepet. Hal ini juga bisa digunakan untuk menangkal santet. Berikut langkah-langkah Cara Menangkal Santet:

Langkah 1- Jika Anda mulai merasakan ada ancaman, maka mulailah bangun tiap-tiap malam untuk mendirikan shalat hajat dua rakaat.

Langkah 2- Kemudian, setiap selesai shalat hajat tersebut. bacalah wirid berikut ini:Cara Menangkal Santet

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHllM

 1. KHATAMA LLAAHU ‘ A LAA QULUU BIHIM WA ‘ ALAA SAM ‘IHIM WA ‘ALAA AB- SHAARIHIM GHl-SYAAWATUW WALAHUM ‘A-DZAABUN ‘A-ZHllM ( 100 kali)
 2. ALAMTARA ILAL LA-DZllNA KHARAJUU MIN DIYAARIHIM WAHUM ULUUFUN HA-DZARAL MAUT (100 kali) .
 3. HASH-SHANTUKUM BI HAYYIL QAYYUUMI WADAFAKTA ANGKUMUSSUU-A Bl ALFI ALFI LAA HAULA WALAA .QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL AZHllM ( 100 kali).
 4. LAA TUDRIKUHUL AB-SHAARU WAHUWA YUDRIKUL AB-SHAARA WAHUWAL LA- THllFUL KHABIIR (100 kali).
 5. ASTAGH-FIRULLAAHAL AZHllM ( 100 kali)
 6. ALLAAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD (100 kali).
 7. YAA HUWA SIRRULLAAH ( 100 kali).
 8. YAA HUWA SHIFAATULLAH ( 100 kali)
 9. YAA HUWA WUJUUDULLAH ( 100 kali).
 10. YAA HUWA AF ALULLAAH ( 100 kali)
 11. YAA FATTAAHU YAA RAZZAAQ ( 100 kali)

Artinya : Dengan menyebut nama A llah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang berat.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati.

Kubentengi diriku dari kamu sekalian dengan AlHayyul Qayyuum, don kutolak engkau sekalian yang jahat dengan beribu-ribu Laa Haula Walaa Quwwata lllaa Billaahil ‘Aliyyil ‘Azhiim.

Dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

Kumohon ampunan dari Allah Yang Agung.

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad .

Wahai Dia Rahasia Allah

Wahai Dia Sifat Allah

Wahai Dia Wujud Allah

Wahai Dia Perbuatan-perbuatan Allah.

Wahai Yang Maha Pembuka pin tu rahmat, wahai Yang Maha Pemberi rizki.

Langkah 3- Setelah selesai membaca wirid, panjatkan doa kepada Allah agar memberikan balasan yang setimpal kepada si penyantet.

Dengan amalan demikian lnsya Allah Anda akan melihat betapa menggeliatnya penyantet akibat ulahnya sendiri.

WhatsApp chat