Asma Al Hasiibu – Amalan Untuk Mempertahankan Kedudukan

Asma Al Hasiibu – Amalan Untuk Mempertahankan Kedudukan

Al Hasiib mempunyai arti Yang Maha Menghitung yaitu Dialah dzat yang mencukupi dan memperhitungkan segala hal yang telah diciptakan-Nya dengan seteliti-telitinya.

Asma ini mempunyai khasiat yang berhubangan dengan kedudukan/jabatan. Jika Anda ingin kuat dalam kedudukan Anda sehingga tidak seorangpun yang dapat mengalahkan kedudukan Anda. Dan siapa saja yang bermaksud mengalahkan Anda, baik dia sebagai saudara, keluarga ataupun kawan Anda sendiri, mereka tidak akan berdaya dan sekalipun usahanya yang bagaimanapun saja tetap akan sia-sia.

Adapun asma/lafadh yg bisa Anda amalkan untuk mempertahankan kedudukan/jabatan Anda adalah sebagai berikut :

“YAA HASIIBU”

Bacalah lafadh “YAA HASIIBU” sebanyak 777X setiap pagi sebelum matahari terbit, dan setiap sore sesudah shalat maghrib. Cara seperti ini Anda amalkan selama tujuh hari dimulai hari Kamis. Insya Allah Anda aman dari gangguan mereka.

WhatsApp chat