Wirid Ya Hafiz – Amalan Asmaul Husna Pembuang Kesialan

Wirid Ya Hafiz – Amalan Asmaul Husna Pembuang Kesialan

Kita tahu bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama indah milik Allah. Dan Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa hamba-Nya yang bertawasul (berperantara) dengan nama-nama indah-Nya (Asmaul Husna) itu.

Nasib seseorang bagaikan mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.

Hal itu memang benar, akan tetapi kita tidak boleh pasrah tanpa ada usaha untuk merubah nasib anda. Karena tanpa usaha , kemujuran tidak akan pernah anda raih dan kesialan akan datang kepada anda.

Oleh karena itu, anda harus berupaya sekuat tenaga agar kemenangan senantiasa menyertai kita dan kemalangan menjauhi kita.

Selain kita harus berupaya secara lahiriah, alangkah baiknya anda iringi dengan upaya bathiniah, seperti wirid asmaul husna penangkal bahaya yaitu asma Hifzh (ya Hafiizh) sebanyak 998 kali setiap hari .
lnilah asma Hifzh itu :

wirid asmaulhusna
YAA HAFIZH (998 kali)

Artinya: Wahai, Tuhan Yang Maha Memelihara

lnsya Allah, dengan membaca wirid asmaul husna tersebut secara rutin (ajeg dan terus menerus), Allah akan  menjaga kita sehingga kemenangan senantiasa menyertai kita, dan kemalangan akan menjauh dari kita.

WhatsApp chat