Ilmu Zalzalah – Amalan Pelindung Kejahatan

Ilmu Zalzalah – Amalan Pelindung Kejahatan

Munculnya dunia modern  bukan saja ditandai dengan munculnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi belaka, melainkan ditandai pula dengan munculnya berbagai aksi kejahatan yang semakin merajalela, brutal, keji, biadab dan tak kenal  perikemanusiaan.

Sebut saja penodongan, pemerasaan, pencurian, perampokan, bahkan pemerkosaan dan pembunuhan. Sungguh, hal ini sangatlah mengerikan dan tidak kita inginkan menimpa diri kita. Jika demikian, kita perlu pelindung sejati agar terhindar dan selamat dari kejahatan yang tidak kita inginkan.

 Amalkan amalan ilahiah

Langkah 1 – Bacalah (ayat Pelindung ) surat anti bahaya ketika mulai melangkah meninggalkan rumah untuk sebuah perjalanan atau aktivitas lainnya.
Doa anti bahaya yang dimaksudkan yaitu :
doa selamat
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. INNAA ANNAA AAMANNAA

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang. Sungguhlah kami, sungguhlah kami, berilah kami keamanan

Bacalah 9 (sembilan) kali. Insya Allah anda akan merasa aman.

Langkah 2 – Jika anda  menjumpai kejahatan,  cobalah baca surat Az-Zalzalah (ayat pelindung kejahatan). Setelah selesai, tempelkan kedua tapak tangan ke atas tanah atau lantai. kemudian angkat kembali dan hembuslah debu yang menempel itu ke arah penjahat yang tengah beraksi itu.
Inilah surat Az-Zalzalah itu :

Ayat Pelindung
I-DZA ZULZILATIL AR-DHU ZILZAALAHAA. WA-AKH-RAJATIL AR-DHU ATS- QAALAHAA. WA-QAALAL INSAANU MAALAHAA. YAUMA I-DZIN TUHADDI-TSU AKH-BAARAHAA. BI-ANNA RABBAKA AUHA LAHAA. YAUMA I-DZIY YASHDURUN NAASU ASYH -TAATAL LlY URAU A’-MAALAHUM. FA-MAY YA’ -MAL MITS- QALA DZARRATIN KHAIRAY YARAH. WA-MAY YA’-MAL MITS-QAALA DZARRATIN SYARRAY YARA

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan behan-beban berat (yang dikandungnya), dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (jadi begini)?”, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
(Az-Zalzalah 1-8)

Langkah 3- Setelah itu. usaplah kepala dengan kedua telapak tangan sambil membaca doa pengabur mata. yaitu :

doa pengabur mata

FADH-RIB LAHUM THORIIQAN FlL-BAHRI YABASAL LAA TAKHMFU DARKAW WALAA TAKH-SYA. LA TA-KHAFA INNA Nil MA’ AKUMM ASMA’ U WA ARM. WA-JA-‘ALNM MIM BAINI AIDIIHIM SADDAW WAMIN KHALAHIM SADDAN FA-AGH-SYAINMHUM FAHUM LM Y UB-SHIRUUN.

Artinya : Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tak usah takut (akan tenggelam). Jangan lah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Dan Kami adakan dihadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
(At- Thaahaa 77, 46, dan Yaasiin 9).

lnsya Allah akan selamatlah diri dari ancaman kejahatan, mengingat Allah senantiasa akan mengabulkan permohonan hamba -Nya yang tengah terhimpit oleh penganiayaan. Semoga amalan pelindung dapat bermanfaat bagi anda.

WhatsApp chat