Doa Agar Dagangan Laris Dan Berkah

Ada cara bathiniyah yang lain agar dagangannya cepat laku (laris) dan hasilnya berkah. Amalan seperti ini pernah dibuktikan dan diuji coba oleh para auliya’ sholihin.

Berikut adalah amalan -amalnnya :
Langkah 1- Sebelum berangkat tempat kerja, ke toko, bacalah kalimat syahadat sebanyak 24 kali.
Syahadat
ASY -HADU AN LAA ILAAHA ILLALLOOH WA ASY HADU ANNA M U HAMMADAN ROSUULULLAAH.

(Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah).

Langkah 2-  Adapun cara membaca bacaan kalimat syahadat yang sebanyak 24 kali itu ialah:

  • Membaca ke arah Barat sebanyak 4 kali.
  • Membaca ke arah Selatan sebanyak 4 kali.
  • Membaca ke arah Timur sebanyak 4 kali.
  • Membaca ke arah Utara sebanyak 4 kali.
  • Membaca ke arah bawah (ke tanah) sebanyak 4 kali.
  • Membaca ke arah atas (ke langit) sebanyak 4 kali.

Insya Allah dengan mengamalkan amalan para leluhur (auliya’ sholihin) terdahulu itu, dagangan atau usaha/bisnis kita akan diberi kelancaran dan yang lebih utama lagi yaitu diberi keberkahan dalam
rezki yang diperolehnya.

Mungkin Anda juga menyukai

WhatsApp chat